Artikler

En god artikel giver læserne ny viden

Artikler

Artikler: Gør læserne klogere

Mit mål med journalistik er at give viden videre, så læserne selv bliver i stand til at danne sig en mening om vigtige emner. Indviklede sager vikler jeg ud, og tungt stof skriver jeg lettere, altid med fokus på troværdighed og faglighed.

Når du bestiller en journalistisk artikel hos mig, lyder et af mine første spørgsmål: Hvem er læserne? For stoffet skal vinkles til målgruppen.

En vedkommende og relevant artikel i et fagblad, magasin eller nyhedsbrev giver dine læsere ny viden og en god oplevelse. For nogle er et relevant medlemsblad årsagen til, at de gentegner deres medlemskab.

Den gode historie – fortalt i en professionel artikel

Som journalist sætter jeg hurtigt fokus på den gode historie: Aktuel, relevant og med mulighed for identifikation. At arbejde journalistisk indebærer at jeg:

  • vinkler stoffet skarpt,
  • udfører en grundig research,
  • strukturerer og prioriterer oplysningerne,
  • sørger for, at flere sider i en sag bliver hørt,
  • informerer fagligt og sagligt,
  • skriver i et levende, billedskabende sprog
  • lader mine kilder læse stoffet, så eventuelle fejl bliver rettet.

Du kan hyre mig fra artikel til artikel, eller vi kan lave en aftale om en artikelserie eller et større projekt, hvor jeg fungerer som redaktør.

Særlig viden om motion og sundhed

Jeg skriver artikler om mange forskellige emner, men mit særlige felt er idræt, motion og sundhed. Det har været mit fagområde siden starten af 1990’erne. Så når jeg skriver om idræt, træning, faciliteter, idrætspolitik mv., får du en stor baggrundsviden med i købet.

Se eksempler: Artikler