To hæfter om stolemotion for Ældre Sagen

I Ældre Sagen vil man gerne tilbyde stolemotion til flere af de mindre mobile ældre. Jeg og en Periskop-kollega, Tune Nyborg, har i 2018 udviklet to hæfter og noget supplerende materiale, som skal gøre det let for de frivillige i Ældre Sagen at etablere hold i stolemotion. Hæfterne kan ses på Ældre Sagens Frivilligportal: Kom i gang med...

Læs mere »

Idekatalog om at inkludere flygtninge i idræt

DGI Nordjylland har gennemført et projekt om at inkludere flere flygtninge og asylansøgere i idrætsforeninger: ’Netværksforeningerne’. Erfaringerne har jeg skrevet om i idekataloget ’Netværk på tværs’ i efteråret 2017. Målgruppen er frivillige i idrætsforeninger, som kan få inspiration og gode ideer fra de mange foreninger, der medvirkede i projektet. Se idekatalog: Netværk på tværs...

Læs mere »