Konference-hæfte om ledelse

I juni 2014 holdt Region Midtjyllands Koncern HR (Organisation, Ledelse og Procesoptimering) en konference om ledelse. Jeg var med til at planlægge et konference-hæfte, skrev en del af artiklerne og redigerede tekst, så hæftet blev relevant og læsværdigt for målgruppen: Ledere på regionens hospitaler.

Konference-hæfte fra Region Midtjyllands Ledelseskonference 2014