Tekst til VIA University College’s hjemmeside

Tekst til VIA University College’s hjemmeside

Da VIA UC samlede deres mange uddannelser og forskningscentre på én ny, responsiv hjemmeside i starten af 2015, stod jeg for at skrive hjemmeside-tekst for 5 forskningscentre inden for pædagogik, didaktik og læring. Hvert center har en del på den fælles VIA-hjemmeside.

Jeg skrev både korte info-tekster og en række artikler om forskningsprojekter mv. Læs mere her:

VIA Forskning