Undersøgelse: Idrætshøjskolernes vilkår og udvikling

Undersøgelse: Idrætshøjskolernes vilkår og udvikling

De 11 idrætshøjskoler i Danmark var i 2016 genstand for en undersøgelse, som jeg lavede for Idrættens Analyseinstitut, Idan. Her kiggede jeg blandt andet nærmere på udviklingen i skolernes elevtal, aktivitetsudbud og økonomi.

Undersøgelsen viser kort fortalt, at de 11 idrætshøjskoler er inde i en god udvikling med høje elevtal. De tilføjer fornyelse og udvikling til idrætsbilledet i Danmark. Fremover vil de dog komme under pres, dels fordi ungdomsårgangene bliver mindre, dels fordi deres statstilskud beskæres år for år. Det kræver dermed nye indsatser, der får solidt tag i de unge, hvis idrætshøjskolerne vil bevare det nuværende aktivitetsniveau.

Læs mere i notatet Idrætshøjskolernes vilkår og udvikling

Artikel: Idrætshøjskolerne er kraftcentre for udvikling

Artikel: Idrætshøjskoler – strammere økonomi forude.